Coaching

Geluk werkt! Uit velen onderzoeken (200+) binnen de Positieve Psychologie blijkt dat gelukkige mensen productiever, efficienter en creatiever zijn dan neutrale of ongelukkige mensen. Ook presteren zij in het algemeen beter en zijn zij betere leidinggevenden.

Naast deze direct positieve gevolgen beschermt geluk ook tegen stress, burnout en andere ziekten. Gelukkige mensen zijn minder vaak ziek en kennen een lager ziekteverzuim.

Wil jij ook profiteren van deze effecten? Met behulp van de wetenschappelijke inzichten uit de Positieve Psychologie help ik jou in een individueel coachingstraject met het vergroten van je werkgeluk en gaan we daarnaast aan de slag met jouw persoonlijke coachingsdoelen.

 → Meld je aan voor een kennismakingsgesprek.

Het PERMA model van geluk

Bij het coachen baseer ik mij op het geluksmodel van Martin Seligman. Hij gaat er vanuit dat geluk bestaat uit deze vijf factoren:

  • Positive emotion: gevoelens zoals hoop, plezier en inspiratie.
  • Engagement: betrokkenheid bij je activiteiten. Ook wel omschreven als Flow.
  • Relations: een goede omgang met anderen.
  • Meaning: een hoger doel in je leven hebben of het idee hebben dat je iets bijdraagt aan je omgeving.
  • Achievement: presteren, jezelf uitdagen en de mogelijkheid hebben om je vaardigheden te versterken.

Deze vijf factoren samen maken dat iemand gelukkig is.

 → Lees hier meer over het PERMA model [English].