Tarieven

Kortdurende psychotherapie in de Basis GGZ

Voor 2024 heb ik met een selectie zorgverzekeraars een contract afgesloten:

Met de overige zorgverzekeraars en hun labels heb ik dus GEEN contract voor 2024.

N.B. Tot het einde van het jaar kan je eventueel nog overstappen naar een andere zorgverzekeraar of je polis omzetten naar een zuivere restitutie polis.

Hoe werkt het?

Met contract

Als ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar, heb ik met hen afgesproken de behandeling direct te declareren. Je krijgt dan geen rekening en de betaling gaat geheel via de zorgverzekeraar. Op het eigen risico na worden dan 100% van de kosten vergoed.

Zonder contract

Als ik geen contract heb met jouw zorgverzekeraar dan gaat de rekening naar jou. Deze moet je dan zelf betalen. Uiteraard kan je deze rekening nog wel zelf declareren bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van het soort polis dat je hebt, geldt dan het volgende:

Restitutiepolis

Als je een zuivere restitutiepolis hebt, dan heb je de vrije keuze om een behandelaar te vinden en wordt deze (ook op eigen risico na) 100% vergoed. Je schiet dan wel eerst zelf de kosten voor.

Naturapolis

Als je een naturapolis hebt, dan ben je gebonden aan de behandelaren die een contract hebben met jouw zorgverzekeraar als je de behandeling volledig vergoed wilt hebben. Dien je de rekening van de behandeling bij een ongecontracteerde behandelaar in bij je zorgverzekeraar, dan worden de kosten alsnog voor zo’n 70% tot 80% vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Dit kan je bij je zorgverzekeraar nagaan. Ook in dit geval schiet je de kosten eerst zelf voor.

Wettelijk eigen risico

Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat, ondanks vergoeding, je allereerst het wettelijke eigen risico van dit jaar moet betalen zolang je dit nog niet eerder betaald hebt. Dit is wettelijk zo bepaald en geldt daarmee voor alle psychologische vergoede zorg. Dus ook als we eventueel na de intake niet verder gaan met een behandeling.

NZA tarieven

Voor de verzekerde zorg binnen de Basis-GGZ stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) elk jaar tarieven vast. Voor 2024 zijn dit de tarieven:

CO0562 Intake/Diagnostiek sessie van 60 minuten € 183,44
CO0497 Behandeling sessie van 45 minuten € 135,89
CO0627 Behandeling sessie van 60 minuten € 161,46
CO0887 Behandeling/EMDR sessie van 90 minuten € 242,76

Psychologische zorg uitgevoerd door een BIG-geregistreerd psycholoog is vrijgesteld van BTW.

Onverzekerde zorg

Iedere zorgverzekeraar vergoedt behandelingen in de Basis-GGZ zolang er sprake is van een DSM-5.0 classificatie. Enkele classificaties zijn echter door het Zorginstituut Nederland uitgesloten hiervan, waaronder:

Voor deze onverzekerde zorg heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) een apart tarief gesteld van €132,24 per sessie.

No show

Een afspraak moet uiterlijk 24 uur van tevoren (gerekend met werkdagen) worden geannuleerd. Doe je dit korter dan 24 uur van tevoren, ontvang je een rekening van € 60,- voor de gereserveerde tijd. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Vergoeding door de werkgever

In sommige gevallen wil een werkgever bijdragen aan een behandeltraject van zijn medewerker. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever.

Coaching

Een coachingstraject kost € 145,- excl. BTW per sessie van 60 minuten.

Bij de start van het traject spreken we af uit hoeveel sessies het traject zal bestaan en spreken we af naar wie ik de rekening zal sturen, naar jou of je werkgever.

Coaching is niet vrijgesteld van BTW en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar is vaak wel fiscaal aftrekbaar.