Tarieven

Kortdurende psychotherapie in de Basis GGZ

Vanaf 1 januari 2020 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dus als je je nu meldt voor behandeling dan wordt jouw behandeling volledig vergoed door je zorgverzekeraar. Hierbij gelden de onderstaande NZA-tarieven voor 2020.

Wettelijk eigen risico

Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat, ondanks vergoeding, je allereerst het wettelijke eigen risico van dit jaar moet betalen zolang je dit nog niet eerder betaald hebt. Dit is wettelijk zo bepaald en geldt daarmee voor alle psychologische vergoede zorg. Dus ook als we eventueel na de intake niet verder gaan met een behandeling; dan is het zorgproduct 'Onvolledig behandeltraject' van toepassing.

NZA tarieven

Voor de verzekerde zorg binnen de Basis-GGZ stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) elk jaar zorgproducten en tarieven vast. Op basis van de ernst, complexiteit en andere risicofactoren wordt na de intake bepaald welke pakket het meest passend is. Voor 2020 zijn dit de zorgproducten en de tarieven:

Kort max. 294 minuten (ca. 4-5 gesprekken) € 507,62
Middel max. 495 minuten (ca. 7-8 gesprekken) € 864,92
Intensief max. 750 minuten (ca. 10-11 gesprekken) € 1356,25
Onvolledig behandeltraject max. 120 minuten (alleen intake) € 219,78

Een sessie duurt 45 minuten (directe tijd) en vraagt 15 minuten aan voorbereiding en rapportage achteraf (indirecte tijd). Overige indirecte tijd zoals het schrijven van brieven en het uitwerken van vragenlijsten valt ook binnen de tijd van de bovenstaande zorgproducten.

Psychologische zorg uitgevoerd door een BIG-geregistreerd psycholoog is vrijgesteld van BTW.

Onverzekerde zorg

Iedere zorgverzekeraar vergoedt behandelingen in de Basis-GGZ zolang er sprake is van een DSM-5.0 classificatie. Enkele classificaties zijn echter door het Zorginstituut Nederland uitgesloten hiervan, waaronder:

Voor deze onverzekerde zorg heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) een apart tarief gesteld van €110,27 per sessie.

No show

Een afspraak moet uiterlijk 24 uur van tevoren (gerekend met werkdagen) worden geannuleerd. Doe je dit korter dan 24 uur van tevoren, ontvang je een rekening van € 60,- voor de gereserveerde tijd. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Vergoeding door de werkgever

In sommige gevallen wil een werkgever bijdragen aan een behandeltraject van zijn medewerker. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever.

Coaching

Een coachingstraject kost € 125,- excl. BTW per sessie van 60 minuten.

Bij de start van het traject spreken we af uit hoeveel sessies het traject zal bestaan en spreken we af naar wie ik de rekening zal sturen, naar jou of je werkgever.

Coaching is niet vrijgesteld van BTW en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar is vaak wel fiscaal aftrekbaar.