Tarieven

Kortdurende psychotherapie in de Basis GGZ

Met een groot aantal zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten: jouw behandeling wordt direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en volledig vergoed.

NB! Vanaf 1 januari 2020 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dus als je je in 2020 meldt voor behandeling dan wordt jouw behandeling volledig vergoed door je zorgverzekeraar en is onderstaande lijst niet van belang.

Zorgverzekeraars die je behandeling gestart in 2019 volledig vergoeden:

 • doneZilveren Kruis
 • doneFBTO
 • doneInterpolis
 • donePro Life
 • doneAevitae
 • doneAvero Achmea
 • doneDe Friesland
 • doneOZF Achmea
 • doneDSW
 • doneDe Amersfoortse
 • doneDitzo
 • doneStad Holland
 • doneinTwente
 • doneAZVZ
 • doneAON
 • doneASR
 • doneONVZ
 • donePNOzorg
 • doneSalland
 • doneZorgDirect
 • doneHollandZorg
 • doneVvAA
 • doneZorg en Zekerheid

Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat, ondanks vergoeding, je allereerst het wettelijke eigen risico van dit jaar moet betalen zolang je dit nog niet eerder betaald hebt. Dit is wettelijk zo bepaald en geldt daarmee voor alle psychologische vergoede zorg.

Ergens anders verzekerd?

Dan verloopt de betaling op restitutiebasis. De hoogte van de vergoeding vanuit de verzekeraar loopt dan uiteen van 70% tot 100%, afhankelijk van de polis die je hebt: een restitutiepolis, een naturapolis of eventueel een aanvullende verzekering. Om van tevoren zeker te weten waar je aan toe bent, is het verstandig hierover contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Betaalwijze bij restitutie

Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraars waarmee ik geen contract heb, dan verloopt de betaling op restitutiebasis. Dit houdt in dat je na elke sessie een voorschot van €95,- betaalt (te voldoen met PIN) en dat je aan het einde van het behandeltraject een totaalnota krijgt.

Deze totaalnota kan je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Je moet dan ook een verwijsbrief van je huisarts meesturen waarin het vermoeden van het bestaan van een DSM-5 stoornis wordt genoemd en de AGB-code van de huisarts staat vermeld.

NZA tarieven en Onverzekerde zorg

Voor de verzekerde zorg binnen de Basis-GGZ stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) elk jaar zorgproducten en tarieven vast. Op basis van de ernst, complexiteit en andere risicofactoren wordt na de intake bepaald welke pakket het meest passend is. Voor 2019 zijn dit de zorgproducten en de tarieven:

Kort max. 294 minuten (ca. 4-5 gesprekken) € 507,62
Middel max. 495 minuten (ca. 7-8 gesprekken) € 864,92
Intensief max. 750 minuten (ca. 11-12 gesprekken) € 1356,25

Een sessie duurt 45 minuten (directe tijd) en vraagt 15 minuten aan voorbereiding en rapportage achteraf (indirecte tijd). Overige indirecte tijd zoals het schrijven van brieven en het uitwerken van vragenlijsten valt ook binnen de tijd van de bovenstaande zorgproducten.

Psychologische zorg uitgevoerd door een BIG-geregistreerd psycholoog is vrijgesteld van BTW.

Iedere zorgverzekeraar vergoedt behandelingen in de Basis-GGZ zolang er sprake is van een DSM-5.0 classificatie. Enkele classificaties zijn echter door het Zorginstituut Nederland uitgesloten hiervan, waaronder relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, seksuele problemen, specifieke fobiëen en werkgerelateerde problematiek. Voor deze onverzekerde zorg heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) een apart tarief gesteld van € 105,25 per sessie.

No show

Een afspraak moet uiterlijk 24 uur van tevoren (gerekend met werkdagen) worden geannuleerd. Doe je dit korter dan 24 uur van tevoren, ontvang je een rekening van € 60,- voor de gereserveerde tijd. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Vergoeding door de werkgever

In sommige gevallen wil een werkgever bijdragen aan een behandeltraject van zijn medewerker. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever.

Coaching

Een coachingstraject kost € 125,- excl. BTW per sessie van 60 minuten.

Bij de start van het traject spreken we af uit hoeveel sessies het traject zal bestaan en spreken we af naar wie ik de rekening zal sturen, naar jou of je werkgever.

Coaching is niet vrijgesteld van BTW en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar is vaak wel fiscaal aftrekbaar.