Kwaliteit

Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog met BIG-nummer: 49923911725.

GZ-psycholoog is een door de overheid ingestelde en beschermde titel. Je mag deze titel alleen voeren als je als zodanig bent opgenomen in het BIG-register (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Na het behalen van de academische titel tot psycholoog moet je hiervoor nog een tweejarige praktijkopleiding volgen. Hierna voldoe je als psycholoog aan strenge eisen op het gebied van vakkennis en vaardigheden en ben je aansprakelijk binnen het wettelijk tuchtrecht.

 → Je kunt hier zoeken in het BIG-register.

Beroepscode

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich houden aan de Beroepscode.

De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

 → Lees hier de beroepscode.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Hieronder kan je mijn Kwaliteitsstatuut vinden waarin staat hoe ik de kwaliteit van mijn behandelingen waarborg:

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut Fred Verschuur [90kb]

Cognitief Gedragstherapeut VGCt ©

Ik ben bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën geregistreerd als Cognitief Gedragstherapeut en Supervisor VGCt.

Gedurende een parttime opleidingstraject van vijf jaar heb ik me bij deze wetenschappelijke specialistische vakvereniging bekwaamd in het uitvoeren van Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

 → Lees meer over Cognitieve Gedragstherapie.

Klachten

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de behandeling of de gang van zaken eromheen. Het prettigst is het als je dit direct met mij bespreekt zodat we kunnen kijken hoe we dit samen het beste kunnen oplossen.

Toch kunnen er redenen zijn waarom dit lastig is of je voelt je onvoldoende gehoord en begrepen in je klacht. Dan kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) waarbij ik ben aangesloten. Zij kunnen je begeleiden en adviseren en eventueel zelfs zorgen voor bemiddeling in uiterste gevallen waarin dat nodig is.

 → Lees hier meer over de klachtenregeling van de LVVP.