Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg

Meten & Verbeteren

Om de kwaliteit van mijn behandelingen te monitoren maak ik onder andere gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst, de CQi GGZ & VZ. Na de afronding van elke behandeling vraag ik mijn cliënten deze vragenlijst in te vullen. Dit geeft mij de mogelijkheid om op basis van deze feedback de kwaliteit van mijn behandelingen te verbeteren.

De vragenlijst

De CQ-index GGZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De nieuwste variant bevat 15 vragen.

De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben met een praktijk/instelling of behandeling en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. Cliënten scoren de behandelervaring op de indicatoren Bejegening, Samen beslissen en Uitvoering behandeling. Daarnaast geven ze de behandeling een rapportcijfer en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf.

Het is gebruikelijk om de CQ-index alleen aan het einde van een behandeltraject af te nemen.

Bron: Handvat Keurmerknormen, Keurmerk Basis GGZ, 2019.

Cliëntervaringen

In de onderstaande tabel heb ik de afgeronde gemiddelde scores per schaal opgenomen van de ingevulde vragenlijsten van het afgelopen jaar. Onderstaande gemiddelden zijn gebaseerd op 1 ingevulde vragenlijst.

Tabel: Uitkomsten CQi GGZ & VZ
Schaal Score
Bejegening 5/5
Samen beslissen 4/5
Uitvoering behandeling 4/5
Rapportcijfer 8/10

Mijn conclusie
De uitkomsten zijn gebaseerd op slechts 3 ingevulde vragenlijsten dus voorzichtigheid is geboden bij het trekken van conclusies.

Mijn cliënt(en) zijn zeer tevreden over mijn wijze van Bejegening: ze voelen zich serieus genomen en is het mij goed gelukt om de dingen begrijpelijk uit te leggen. Cliënt(en) zijn ook tevreden over de Uitvoering van de behandeling: de juiste aanpak en een gewenste uitvoering.

Mijn aandacht voor het Samen beslissen het afgelopen jaar heeft zijn vruchten afgeworpen, want deze score is een punt gestegen ten opzichte van vorig jaar. Mijn cliënten hebben meer informatie gekregen over de mogelijke behandelmethoden, zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen. Hierdoor hebben ze beter kunnen beslissen over de vorm van de behandeling. Door hier meer aandacht voor te hebben hebben mijn behandelingen ook een hoger rapportcijfer, een mooie 8.

Laatst bijgewerkt op: 24-01-2020.