Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg

Meten & Verbeteren

Om de kwaliteit van mijn behandelingen te monitoren maak ik onder andere gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst, de CQi GGZ & VZ. Na de afronding van elke behandeling vraag ik mijn cliënten deze vragenlijst in te vullen. Dit geeft mij de mogelijkheid om op basis van deze feedback de kwaliteit van mijn behandelingen te verbeteren.

De vragenlijst

De CQ-index GGZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De nieuwste variant bevat 21 vragen.

De CQi GGZ & VZ wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben met een praktijk/instelling of behandeling en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. Cliënten scoren de behandelervaring op de indicatoren Bejegening, Informatie behandeling, Samen beslissen en Uitvoering behandeling. Daarnaast geven ze de behandeling een rapportcijfer en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf.

Het is gebruikelijk om de CQ-index alleen aan het einde van een behandeltraject af te nemen.

Bron: Informatiedocument CQI Versie 5.1, Alliantie Kwaliteit Geestelijke Gezondheidszorg, 2020.

Cliëntervaringen

In de onderstaande tabel heb ik de afgeronde gemiddelde scores per schaal opgenomen van de ingevulde vragenlijsten van het afgelopen jaar. Onderstaande gemiddelden zijn gebaseerd op 32 ingevulde vragenlijsten.

Tabel: Uitkomsten CQi GGZ & VZ
Schaal Score
Bejegening 4.8/5
Informatie behandeling 4.3/5
Samen beslissen 4.6/5
Uitvoering behandeling 4.5/5
Rapportcijfer 8.6/10

Conclusie
Getuige een gemiddeld rapportcijfer van 8.6 zijn mijn cliënten over het algemeen erg tevreden over hun behandeling.

Ze waarderen mijn wijze van Bejegening: ze voelen zich serieus genomen en is het mij goed gelukt om de dingen begrijpelijk uit te leggen. Zij zijn ook tevreden over de Uitvoering van de behandeling: de juiste aanpak en een gewenste uitvoering. Mijn aandacht voor het Samen beslissen de afgelopen 2 jaar heeft zijn vruchten afgeworpen, want deze score is ook dit jaar weer gestegen ten opzichte van vorig jaar. Mijn cliënten ervaren steeds meer dat ze kunnen mee beslissen over hun behandeling.

Hoewel mijn cliënten tevreden zijn over de Informatie die ze ontvangen over de behandeing zit hier relatief de meeste ruimte voor verbetering.

Laatst bijgewerkt op: 27-01-2021.